Omregning af brøker, decimaltal og procent

Brøker, decimaltal og procent har en ting til fælles: de kan alle beskrive hvor stor en del et givent tal udgør af et andet. For eksempel kan vi sige at tallet 5 er det halve af 10. Dette kan vi beskrive på de tre forskellige måder:

Det kan somme tider være nyttigt at omregne mellem de enkelte størrelser. Metoden til dette vil blive beskrevet herunder:

Decimaltal til brøk

Man kan kun omskrive et decimaltal til en brøk såfremt dette er et rationelt tal. Hvis vi for eksempel har tallet 1,53 og man ønsker at lave dette om en til en brøk kan man gøre følgende.

Først kigger man på hvor mange cifre der står efter kommaet: ’5’ og ’3’ står efter kommaet og dette er altså to tal. For nu at finde nævneren til sin brøk opløfter man 10 i dette tal:

Nu har vi nævneren, men mangler at finde tælleren. Denne findes ved at skrive det oprindelige tal op uden kommaer:

153

Da vi nu har både tæller og nævner kan vi skrive den endelige brøk op ved:

Decimaltallet er hermed omskrevet til en brøk.

Decimaltal til procent

Ordet procent betyder hundrededele. Derfor ganger man sit decimaltal med 100 for at få det skrevet i procent:

Decimaltallet er hermed omskrevet til procent.

Brøk til decimaltal

Brøkstregen betyder i sig selv blot ’divideret’. Derfor findes decimaltallet af en brøk blot ved at dividere tælleren med nævneren:

Hvis brøken er simpel kan man ofte dividere de to tal i hovedet, men hvis den er svær kan det tit betale sig, at bruge papir og blyant til divisionen. Hvis man har adgang til en lommeregner er dette selvfølgelig nemmest.

Procent til decimaltal

Hvis man skal regne procent om til et decimaltal skal man blot dividere tallet med 100%. For eksempel:

Procenten 153% hermed omskrevet til decimaltallet 1,53.

Procent til brøk

Her omregnes fra procent til decimaltal og herefter fra decimaltal til brøk (se overstående afsnit).

Brøk til procent

Her omregnes fra brøk til decimaltal og herefter fra decimaltal til procent (se overstående afsnit).