Plus

At plusse er at lægge tal sammen. Når man lægger tal sammen, får man en sum. 

For eksempel: Hvis du har 2 bananer og din kammerat har 3 bananer, er summen 5 bananer (2+3=5).

At lægge tal sammen kaldes også at  addere dem.

Hvis man skal lægge større tal sammen fx: 42 + 984 uden lommeregner, kan man bruge "Højhusmetoden", til at holde styr på regnestykket.

Højhusmetoden til addition

Først skriver man regnestykket ned på et papir med det ene tal over det andet:

Man starter med at plusse rækken længst til højre. Denne række indeholder 1'erne:

Derefter plusser man den anden række fra højre. Denne række indeholder 10'erne. Da 4 + 8 giver 12, er summen over 10, og derfor skal man skrive "de overskydende 10'ere" over den næste række. I dette tilfælde skal der skrives et et-tal over rækken til venstre og 2 skal skrives nede i resultatet:

Det lille et-tal fra 10'erne bliver lagt sammen med 9-tallet i den næste række. Dette giver 10. Ligesom før skrives der et et'tal i den næste række, men da regnestykket ikke er længere, sættes et-tallet, ned i resultatet sammen med nullet.

Nu er regnestykket færdigt og der sættes to streger under resultatet:

Når man lægger tal sammen, er det lige meget i hvilken rækkefølge man lægger tallene sammen. Dette vises her ved det samme regnestykke regnes igen, bare hvor de to tal er byttet rundt:

Her kan man se, at det giver samme resultat, selv om stykket er skrevet i omvendt rækkefølge.